مپ تاون هال 11 برای افزایش و بالا بردن کاپ کلش اف کلنز 12 نوامبر

مپ تاون هال 11 برای افزایش و بالا بردن کاپ کلش اف کلنز TH11 New Trophy Pushing Base Layout Clash

بیشتر بخوانید

مپ وار تاون هال 11 ضد هوگ کلش اف کلنز 2 نوامبر

مپ وار تاون هال 11 ضد هوگ کلش اف کلنز TH11 War Base Layout Anti Hog Clash Of Clans مپ

بیشتر بخوانید

مپ وار تاون هال 7 آنتی هوگ کلش اف کلنز 1 نوامبر

مپ وار تاون هال 7 آنتی هوگ کلش اف کلنز TH7 War Base Anti Hog Clash Of Clans اینم از

بیشتر بخوانید

مپ وار تاون هال 11 کلش اف کلنز 29 اکتبر

مپ وار تاون هال 11 کلش اف کلنز TH11 War Base Layout Clash of Clans این مپ وار تان هال

بیشتر بخوانید

مپ وار تاون هال 7 کلش اف کلنز 29 اکتبر

مپ وار تاون هال 7 کلش اف کلنز TH7 War Base Layout 2018 این  هم مپ وار تاون 7 که

بیشتر بخوانید